Tin tức

Giới thiệu cổ đông quản lý Tập đoàn Tân Á Đại Thành năm 2018

Ngày 21/02/2018 tại trụ sở số 142 Tôn Đức Thắng - Đại hội Cổ đông Quản lý (CĐQL) Tập đoàn Tân Á Đại Thành lần thứ 4, kỳ họp thứ 4 đã chính thức diễn ra.

CĐQL là cán bộ chủ chốt có năng lực chuyên môn, tâm huyết gắn bó với Tập đoàn được giao quyền và chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt động chung của Khối, bộ phận quản lý. CĐQL không phải góp vốn nhưng được chia sẻ lợi nhuận trên hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

Năm 2018, mục tiêu của Tân Á Đại Thành là tăng trưởng 20% so với năm 2017. Lợi nhuận tối thiểu 5% doanh thu, thực hiện đúng quy định sử dụng người lao động và đảm bảo chế độ lương, thưởng, quỹ phúc lợi dành cho người lao động.

Tính đến 1/2018, Tập đoàn Tân Á Đại Thành đã kết nạp 225 CĐQL chính thức, 19 CĐQL dự bị.

Năm 2014, Tập đoàn Tân Á Đại Thành tổ chức đại hội Cổ đông quản lý – Lần thứ 1 để triển khai một mô hình quản lý mới đem lại sự gắn kết cho các cán bộ quản lý, thành viên chủ chốt, và đồng thời Tập đoàn ghi nhận những đóng góp của các CĐQL thông qua việc chia sẻ lợi nhuận từ Tập đoàn.

comodo
lusso
suki
aquado
Agassi
Brand_1
classio
amore
perito
huong-duong
dai-thanh
Brand_2
stroman
tana
Brand_3