ĐƠN VỊ TÀI TRỢ

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

Chương trình "1 triệu máy lọc nước R.O cho 1 triệu gia đình Việt" hợp tác giữa tập đoàn Tân Á Đại Thành và Bộ tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2017 - 2018. Trong thời gian diễn ra chương trình, người tiêu dùng sẽ được tập đoàn Tân Á Đại Thành hỗ trợ 1 triệu đồng khi mua Máy lọc nước R.O của Tập đoàn Tân Á Đại Thành